We're shipping to Denmark.

Jeannette Ehlers: Say It Loud!

Out of stock


SEE ENGLISH VERSION BELOW


Hvordan forholder vi os til skyggesiderne af vores kulturarv?

Vi elsker kulturarv! Det er dog ikke alt fra vores fortid, som vi stolt viser frem, og i stedet har vi gemt det væk i vores kollektive hukommelses fjerneste afkrog. Det er dette, som Jeannette Ehlers demonstrativt finder frem igen og stiller midt i lyset til alles bevågenhed: Danmarks fortid som racistisk kolonimagt og slavehandelsnation og de tråde som det trækker op til i dag - personligt og politisk. Uendeligt vedkommende, stærk og flot kunst.

Igennem de æstetiske værker kædes statsministerens Marienborg sammen med den haitianske revolution, menneskehandel, Kendrick Lamar, slavepisken, den sorte hud og den personlige historie.

Jeannette Ehlers' kunst er i dag bredt anerkendt. I 2015 modtog hun kunstkritiker-prisen for hendes udstilling i Nikolaj Kunsthal af samme navn, Say it Loud!. I 2014 skrev Anne Neimann Clement om Jeannette Ehlers arbejde:

"Hendes visuelt fascinerende og vedkommende foto- og videoværker behandler på inddragende vis globaliseringens historiske og aktuelle konsekvenser – ikke mindst i forhold til identitet og racemæssige problemstillinger."

Say Ii Loud! præsenterer og diskuterer Jeannette Ehlers' smukke og præcise værkers kompleksitet og relevans for forståelsen af vores historie og samtid. Gennem fotografier og nyskrevne tekster og interviews af Mathias Danbolt (IKK), Alanna Lockward og Dr. Ronaldo Vásquez diskuterer bogen emner som identitet, etnicitet og historieskrivning, hvor Danmarks kolonihistorie står som det centrale omdrejningspunkt.

Say It Loud! er redigeret af Lotte Løvholm og Ida Højgaard Thjømøe, med tekster fra Mathias Danbolt, Jeannette Ehlers, Alanna Lockward, Lotte Løvholm, Rolando Vázquez og Nikolaj Kunstha, og opsat af den grafiske design gruppe 'Eller med a'. SAY IT LOUD! er støttet af Grosserer L.F. Foghts Fond, Ragnvald og Ida Blix’ Fond, Statens Kunstfond og Ny Carlsbergfondet

"Video-og fotokunstneren Jeannette Ehlers kigger på Danmarks fortid som kolonimagt i en række præcise, smukke og emotionelle værker” - Rune Gade, Information 2014. `

"Hun er selv en fjern efterkommer af vestindiske slaver, og det engagement, hun bar med ind i projektet, var ikke tillært. Det kom ikke til hende udefra, men var en del af hendes egen forhistorie.” – Peter Michael Hornung, indstillingen til kunstkritikerprisen 2015.


English

How do we deal with the dark sides of our cultural heritage?

We love heritage! However, we do not proudly present all from our past and instead we have tucked the unpleasent things away in the farthest corners of our collective memory. It is this which Jeannette Ehlers ostentatiously takes up again and bring before everyone's attention: Denmark's past as a racist colonial power and slave trading nation and the implications it has in today's societey - personally and politically. Infinitely present, strong and nice art.

Through her aesthetic works, Ehlers links the official residens of the Danish prime minister, Marienborg, together with the Haitian revolution, human trafficking, Kendrick Lamar, the slave whip, the black skin and the personal history.

Jeannette Ehlers' art is widely recognized. In 2015 she received an art critic prize for her exhibition, Say it Loud!, in Nikolaj Kunsthal. In 2014, Anne Neimann Clement wrote about Jeannette Ehlers' work:

"Her visually fascinating and relevant photographic and video works deal on participatory way with the historical and current consequences of globalization - not least in relation to identity and racial issues."

Say It Loud! presents and discusses Jeannette Ehlers' beautiful and precise works and their complexity and relevance for the understanding of our history and contemporary society. Through photographs and newly written texts and interviews by Mathias Danbolt (IKK), Alanna Lockward and Dr. Rolando Vazquez, the book discusses topics such as identity, ethnicity and history, where Denmark's colonial history is the central focal point.

Say It Loud! is edited by Lotte Løvholm and Ida Højgaard Thjømøe with texts by Mathias Danbolt, Jeannette Ehlers, Alanna Lockward, Lotte Løvholm, Rolando Vázquez and Nikolaj Kunsthal and graphic design by Eller med a. The publishing is supported by Grosserer L.F. Foghts Fond, Ragnvald og Ida Blix’ Fond, Statens Kunstfond and Ny Carlsbergfondet.

"Video and photo artist Jeannette Ehlers is looking at Denmark's colonial past in a series of precise, beautiful and emotional works" - Rune Gade, Dagbladet Information 2014.

"She is a distant descendant of West Indian slaves, and the commitment she brought into the project was not learned. It did not come to her from the outside, but was a part of her own history." - Peter Michael Hornung 2015.


Jeannette Ehlers: Say It Loud!
154 sider, hardcover + indlagt hæfte og plakat
Forlaget Nemo 2016
ISBN: 978-87-92880-09-3

Nemo Butik er Forlaget Nemos webshop. Her kan du købe vores udgivelser direkte fra forlaget.

Om Forlaget Nemo

Nemo er et forlagskooperativ, der arbejder med udgivelsen af litteratur inden for kunst, kultur, historie og samfundsforhold. Vi udgiver progressive bøger, som ikke nødvendigvis passer ind i de store forlags sortimenter, men som vi mener har nogle historier, holdninger eller kunstneriske udtryk, der fortjener en plads på boghylderne.

Nemo opererer under overfladen på det store hav af ligegyldige bøger uden nærvær og budskaber, som præger det kommercielle bogmarked. Vi udgiver vedkommende bøger der vil noget med læseren. Berige tilværelsen, rejse en debat, fortælle en god historie, udforske en del af fortiden eller forskønne verden med noget interessant kunst. Vi giver plads til de smalle, alternative, mangfoldige og radikale udgivelser såvel som faglitteratur.

At forlaget er progressivt betyder, at vi arbejder med udgivelsen af bøger ud fra et kulturelt perspektiv snarere end et kommercielt. Vi ønsker at bidrage til kulturlivet, til vores fælles historiske viden og til den almene samfundsdebat. Forlaget er af samme årsag drevet som et non-profit kooperativ.

Nemo blev stiftet i 2011 af fire studerende med en fælles dedikation til det analoge bogmedie og det trykte ord.


Hejrevej 40, 3. tv.
2400 København NV
Tlf. +45 93 84 20 20
CVR: 34026009

http://forlagetnemo.dk

kontakt@forlagetnemo.dk